Lānin duk aˈahin manjari bentel si matahan Tuhan; Bahagi' 1 A

Downloads: 
 • File icon Bakas missā Tuhanin 1:2
  Download View492.7 KB
 • File icon Sa'ingge Tuhanin? 2:2
  Download View491.98 KB
 • File icon Nakura' seyitanin duk mala'ikatin 3:2
  Download View492.32 KB
 • File icon Bang sa'ingge pinapanjari dunyahin 4:2
  Download View491.75 KB
 • File icon Jānnen hangkan manusiya'in pinapanjari' we' Tuhanin 5:1
  Download View492.62 KB
 • File icon Apu' Adam duk Sitti Hawa duk likus si lahat Eden 6:1
  Download View493.25 KB
 • File icon Bang sa'ingge dusehin pa'asek si dunya 7:1
  Download View492.79 KB
 • File icon Ka'ujudan duse Apu' Adamin 8:1
  Download View493.56 KB
 • File icon Pananggup mahāp manamalin 9:1
  Download View493.19 KB
 • File icon Si Kabil duk si Habil: Sabab magkurban 10:1
  Download View492.31 KB
 • File icon Si Kabil ga' magsusun duk ga' lebbahanne dusenen 11:1
  Download View493.37 KB
 • File icon Nabi Idris (Enok) 12:1
  Download View492.76 KB
 • File icon Nabi Nu: Sabab pasensiya Tuhanin duk mulka'nen 13:1
  Download View493.05 KB
 • File icon Nabi Nu duk lasey mahadjehin 14:1
  Download View491.82 KB
 • File icon Sabab Nabi Nu duk kapangandelan Tuhanin 15:1
  Download View492.34 KB
 • File icon Luma' langkew la'i si lahat Babilon 16:1
  Download View493.31 KB
 • File icon Binalik sinduwe-sinduwe me' istori Tagna' Dunyahin 17:1
  Download View493.44 KB
 • File icon Jānnen bang we'ey Nabi Ibrahim pinene' we' Tuhanin 18:1
  Download View492.32 KB
 • File icon Nabi Ibrahim, bagay Tuhanin 19:1
  Download View492.92 KB
 • File icon Nabi Ibrahim duk Isma'el 20:1
  Download View493.34 KB
 • File icon Nabi Ibrahim: Pinaka'atan Sodomin duk Inanakan si Ishak 21:1
  Download View494.97 KB
 • File icon Pagkurban Nabi Ibrahimin 22:1
  Download View493.34 KB
 • File icon Si Esaw duk si Yakub: Me' bayu'an si dunyahin duk me' bayu'an ga' niya' tamanannen 23:1
  Download View494.04 KB
 • File icon Si Yakub inēnan Isra'el ne 24:1
  Download View492.94 KB
 • File icon Diniyawa'an Nabi Yusup 25:1
  Download View493.54 KB
 • File icon Pinahadje Nabi Yusup 26:1
  Download View493.75 KB
 • File icon Nabi Yusup: Katambusan istorinen 27:1
  Download View493.59 KB
 • File icon Binalik bakas inistadi dem jūd tagna' dem Kitab Tawrat 28:1
  Download View492.71 KB

Si programa inin "Lānin duk aˈahin bentel si matahan Tuhan" da hatus lesson inedoˈ amban Kitab Tawrat, Kitab Jabur, Sulat meˈ Kanabihanin, duk Kitab Injil. Tinoloˈan kite tuˈu bang ine paˈin Kitabin bang saˈingge pinapanjari dunyahin duk kēmon diyalemnen. Tinoloˈan isab kite sabab meˈ pangandaˈakan Tuhanin, weˈ sutsi iye, duk bang ine kabayaˈannen para meˈ manusiyaˈin. Pinakitehan kite weˈ hadje teˈed lasa Tuhanin si kite bi meˈ manusiyaˈin duk kabayaˈannen weˈ kēmon kite bi magtuhut duk iye. Pinakitehan kite tuˈu lān bang saˈingge kite makajari patapit si Tuhan duk maghāp duk iye.

Bisan ekka teˈed meˈ lesson inin, daˈa kaˈam jumu pakale peggeˈ para kahāpanbi du meˈ lesson inin.

Bang takalete hadja, lakkes du palabey bu kaw meˈ sinduwehin gaˈi tantu taˈessebte. Hangkan hāp isab bang magistadi kite meˈ lesson inin. Hangkan binettad isab tuˈu meˈ lesson sinulat inin. Karayaw iledjikiˈan kaˈam bang kaˈam pakale atawa matsa panoloˈ inin.